Text Size

ทำไมจึงเลือกอบรมกับ CITEC

Why CITEC Workshop

CITEC เป็น Community ที่มีกิจกรรมด้านคอมพิวเตอร์ต่างๆมากมายแห่งหนึ่งมายาวนาน (ดังภาพบรรยากาศด้านบน) ไม่ว่าจะกิจกรรมอบรมต่างๆ หรืองานสัมมนาผู้เชี่ยวชาญด้าน Computer Security ที่เป็นที่รู้จักดีในนาม CITEC-CON ยิ่งไปกว่านั้น เรายังเป็นแหล่งความรู้สำคัญทางด้านคอมพิวเตอร์ Security ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และด้วยการคัด เลือกสมาชิกที่มีคุณภาพและมีระบบมาตราฐานอย่างชัดเจน ทำให้้ CITEC จึงได้รับการยอมรับในวงการว่ามีบุคคลากรสมาชิกที่มีคุณภาพและเชี่ยวชาญอยู่ มากมายหลากหลาย

ด้วยเหตุนี้จึงได้เล็งเห็นว่า หากสามารถเปิดโอกาสให้สมาชิกผู้สนใจทางด้านนี้ เข้ามาเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญของเรา ก็จะเป็นประโยชน์และโอกาสดีมากๆ เนื่องจากบุคคลเหล่านี้มีความสามารถที่โดดเด่นสามารถสอนเนื้อหาที่น้อยคนนัก ในวงค์การจะเข้าใจอย่างถ่องแท้ ทั้งหมดนี้เป็นการยืนยันถึงคุณภาพและความรู้ที่ท่านจะได้รับจากหลักสูตร ต่างๆของเราอย่างเข้มข้น และรู้จริงแน่นอน

ตัวอย่างหน่วยงานที่บุคคลากรในสังกัดไว้วางใจอบรมกับเรา

ภาพบรรยากาศการอบรม/สัมมนาที่ผ่านมา


ชมภาพการอบรมทั้งหมดที่นี้ตัวอย่างลูกค้าที่เคยอบรมกับ CITEC