Text Size

การชำระเงินลงทะเบียนสัมมนา

1. ชำระเงินค่าลงทะเบียนตามรูปแบบที่ท่านเลือกเข้าร่วม
ค่าร่วมงาน นักเรียนนักศึกษาไม่เกินป.ตรี:

  • ร่วมงานในสถานที่จริง 300 บาท
  • ฟังบรรยายวันแรกผ่าน Internet 200 บาท

ค่าร่วมงาน บุคคลทั่วไป:

  • ร่วมงานในสถานที่จริง 500 บาท
  • ฟังบรรยายวันแรกผ่าน Internet 300 บาท

2. ชำระค่าร่วมงานที่บัญชี

ชื่อบัญชี บริษัท ไชเทคอีโวลูชั่น จำกัด, ธนาคารกสิกรไทย: 730-2-67860-4

สาขา: เซ็นทรัลลาดพร้าว

3. กรอกข้อมูลลงทะเบียนด้านล่าง พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินนี้ให้เรียบร้อย

4. รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ภายใน 24 ชม

หมายเหตุ:

  • นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยใดที่ได้สิทธิเข้าร่วมงานฟรี จะไม่ได้รับสิทธิในการร่วมลุ้นของรางวัล และไม่รวมสิทธิของอาหารกลางวันและของว่าง ยกเว้นท่านเข้าร่วมงานในโดยการลงทะเบียนตามปกติในอัตรานักศึกษาทั่วไป
  • สาเหตุในการเรียกเก็บค่าเข้างาน

Create seminar

ในกรณีที่เป็นนักศึกษากรุณาแนบไฟล์บัตรนักศึกษาเพิ่มด้วย
ใส่เฉพาะตัวเลขอย่าใส่เครื่องหมาย "-" หรือเครื่องหมายใดๆ
Maximum Filesize: 1 MB
Allowed Extensions: png gif jpg jpeg